TAJUK : PRA PENDAFTARAN SESI 1415-1

Makluman kepada semua;

Proses Pra-Pendaftaran kursus sesi 2014/2015-1 adalah seperti berikut:

Tempoh: 28/3/2014 (Jumaat) - 4/4/2014 (Jumaat)

Proses Pra-Pendaftaran:  Melalui Sistem SOST di http://utm. ikip.edu. my

1)Klik pada link Pra-Pendaftaran Subjek pada drop-down menu dan halaman Pra-Pendaftaran Subjek akan dipaparkan. 

2) Pada halaman tersebut, klik Input Subjek dan masukkan No KP dan bilangan subjek yang ingin didaftarkan.

Pelajar digalakkan berjumpa dengan Penasihat Akademik sebelum membuat proses Pra-Pendaftaran tersebut.

Palajar yang gagal membuat proses Pra-Pendaftaran dalam tempoh yang ditetapkan akan dikenakan denda RM10 dan pendaftaran kursus bagi semester 2014/2015 -1 akan disekat.

Minta kerjasama semua untuk maklumkan kepada pelajar dan memo akan ditampal di papan notis SOST.

Sekian, terima kasih.


- March 27, 2014, 4:48 pm

Senarai Notis :